Nymphalidae
 
Vanessa atalanta
Polygonia c-album
 
Inachis io
Argynnis pandora
 
Argynnis aglaja
Argynnis aglaja

 
arcolep9-insektia �
J-P. 26/01/05